пресен

прес/ен, на, -но mb. 1. i freskët: пресно овошје pemë të freskëta. 2. i pafarë; i ëmbël: пресно млеко qumësht i freskët.