престане

престане pf. престанува impf. 1. pushoj; ndaloj, ndërpres: kur e ndërpretë punën? весникот престана да из­легува gazeta nuk del më, e ndërpreu botimin. 2. *престани! pusho! (ndalu!).