претстава

претстава sh. претстави f. 1. shfaqje: театарска претстава shfaqje teatrale. 2. parafytyrim; kuptim: ти немаш претстава за таа работа ti nuk ke parafytyrim për atë punë.