прибере

прибере pf. прибира impf. I 1. grumbulloj. 2. pranoj dikë në shtëpi. II се прибере/прибира përmblidhem (në shtepi).