приказна

приказна sh. приказни ndajf. let. përrallor, si në përrallë, për bukuri, për mrekulli, shumë bukur.