прилика

прилика sh. прилики f. rast: во друга прилика në një rast tjetër; добра прилика rast i mirë (për mar­tesë); gjasë, mundësi.