пристигне

пристигне pf., пристигнува impf. 1. arrij (një njeri në të ecur). 2. arrij (në një vend të caktuar): возот присти­гна treni arriti.