присуство

присуство sh. присуства as. prani; pjesëmarrje: неговото присуство е потребно prania e tij është e nevojshme; * во (мое, твое…) присуство në praninë (time, tënde…).