прифати

прифати pf., прифаќа impf. 1. cap, zë diçka. 2. pranoj, strehoj (dikë): ја прифатија песната на конкурс këngën e pranuan në konkurs.