пријател

пријател sh. пријатели m. mik: *пријателот е потребен во нужда miku i mirë njihet në rrezik; да се живи пријателите! të rrojnë miqtë!