проба

проба sh. проби f. 1. provë, eksperiment: имаме проба kemi provë. 2. ushtrim: *даде на проба jap për provë, зеде на проба e marr për provë.