провери

провери pf. проверува impf. vërtetoj, verifikoj, kontrolloj: сметководителот ја провери сметката kontabilisti e kontrolloi llogarinë.