прозорец

прозорец sh. прозорци m. 1. dritare: соба со еден прозорец dhomë me një dritare; си го оставил прозорецот отворен ke lënë dritaren të hapur. 2. xhami i dritares. 3. fig. let. dritare. 4. bisd. rrugëdalje, zgjidhje: