прости

прости pf. простува impf. I 1. i fal fajin ose gabimin dikujt: прости ми! më fal! 2. liroj dikë nga një borxh. II се прости përshëndetem (me dikë) në të ndarë.