простор

простор sh. простори m. hapësirë: птицата лета низ просторот shpendi fluturon në hapësirë.