против

против parafj. kundër: тоа го стори против својата волја atë e bëri kundër dëshirës së vet.