прошепоте

прошепоте pf. прошепотува impf. murmuris, pëshpëris (dhe e përfundoj veprimin).