пустина

пустина sh. пустини f. 1. shkretëtirë. 2. shkretim. 3. zbrazëti. 4. diçka e shkretë ose e mallkuar.