радио

радио sh. радија as. radio: слушаме музика на радио po dëgjojmë muzikë në radio.