радијатор

радијатор sh. радијатори m. radiator; kalorifer: радијатори за централно греење radiatorë për nxemje qendrore.