радосен

радос/ен, -на, -но mb. i gëzuar; i hareshëm: радосен човек njeri i gëzuar.