разболи

разболи pf. разболува impf. I 1. sëmur (dikë). 2. fig. e mërzit, e lodh (dikë) shumë. II се разболи sëmurem.