развика

развика се pf. развикува се impf. filoj të bërtas (shumë) едeн овчар се развика një bari filloi të bërtasë shumë.