разгален

разгален, -а, -о mb. i përkëdhelur, i llastuar: разгалено дете fëmijë i përkëdhelur.