разгали

разгали pf. разгалува impf. përkëdhel, llastoj: многу сте ги разгалиле децата i keni llastuar shumë fëmijët.