разочаран

разочаран, -а, -о mb. i dëshpëruar: разочаран ученик nxënës i dëshpëruar.