разочара

разочара pf. разочарува impf. dëshpëroj: твојот одговор ме разочара përgjigjja jote më dëshpëroi plotësisht.