рака

рака sh. раце f. dorë: девојчето ми мавна со раката: vajza më përshëndeti me dorë.