ракопис

ракопис sh. ракописи m. shkrim; mënyrë e shkrimit (me dorë): имам убав ракопис kam shkrim të bukur.