раскрсница

раскрсница sh. раскрсници f. udhëkryq: се најдовме на една раскрсница u gjetëm në një udhëkryq.