рачка

рачка sh. рачки f. dorëzë (bisht i një mjeti): рачка од секира bishti i sëpatës.