резултат

резултат sh. резултати m. 1. rezultat: имаме добри резултати во работата kemi rezultate të mira në punë. 2. rezultat: нерешен резултат rezultat i barabartë .