република

република sh. републики f. 1. republikë. 2. shteti me qeverisje të këtillë: Република Македонија Repub­lika e Maqedonisë.