риба

риба sh. риби f. peshk: морска риба peshk deti; *лови риба во матно peshkon në ujëra të turbullta.