роднина

роднина sh. роднини m. dhe f. i afërm për nga gjaku; farefis: тој ми е роднина atë e kam fis (të afërm nga gjaku).