род

род sh.родови, рода m. 1. gjini, lloj. 2. pjellë. 3. familje, farefis. 4. prodhim, fryt. 5. gram. gjini: именка од машки / женски род emër i gjinisë mashkullore / femërore.