рони

рони impf. 1. shkoq, shkokëloj (misër). 2.thërrmoj, dërmoj, ronit (në pjesë të imëta). 3. derdh.