ронка

ронка sh. ронки f. thërrime, grimcë: зеде метла и ги смете ронките mori një fshesë dhe i fshiu thërrimet.