руча

руча pf/impf. ha drekë; drekoj: ќе ручаме сите заедно do të drekojmë të gjithë bashkë.