руши

руши impf. I rrënoj, prish, shkatërroj; shemb. II се руши rrënohet, prishet, shkatërrohet; she­mbet.