саат

саат sh. саати, саатови m. bised. vjet. sahat, ora: саатот оди напред ora shkon përpara;