сака

сака impf. dua, dëshiroj (diçka): сакам да те прашам нешто dua të të pyes diçka.