сантиметар

сантиметар sh. сантиметри m. centimetër: сто сантиметри чинат еден метар njëqind centimetra bëjnë një metër.