свадба

свадба sh. свадби f. dasmë: ме поканија на свадба më ftuan në dasmë.