свеж

свеж, -а, -о mb. i freskët, i njomë: свежо месо mish i freskët; свежи јајца vezë të freskëta.