свилен

свилен, –а, –о mb. i mëndafshtë: сви­лена кошула këmishë e mëndafshtë.