својство

својство sh. својства as. veti, cilësi: придавките означуваат својство на предметот mbiemrat shënojnë cilësinë e sendeve.