сегашен

сегаш/ен, -на, -но mb. i tanishëm, i tashëm: сегашно време kohë e tashme.