секира2

секира2 се impf. mërzitem; shqetësohem: јас се секирам за тебе unë po mërzitem për ty.