секогаш

секогаш ndajf. 1. gjithmonë, gjithnjë; përherë, vazhdimisht. 2. çdo herë, në çdo rast, në çdo kohë.